Furesø eSport Falcon


Runde 1 - ”GÆT HVAD JEG TÆNKER-RUNDEN” 

Del 1: Hold-Ung angiver titlerne på de fire computer-spil der spilles mest hjemme hos jer. 

  

Del 2: Én mur er passeret, når Hold-Voksen har forklaret de grund-læggende regler for det computer-spil der ”spærrer vejen” til ud-gangen. Hold-Voksen skal bryde mindst to af de blå  A    B    C  og  D  mure ned. Læs mere i spillereglerne.    

 


Spilleplade - Runde 4:


Spilleplade - Runde 1:

Find vej til mindst én af de røde  1 -mure på labyrint-spillepladen. Vælg og drøft i fællesskab et tilfældigt dilemma. Hvert hold tænker så på og beslutter ét godt råd til dilemma-familien. Holdene skal ikke blive enige, men kun gætte hvad det andet hold tænker:

1. Hold-Ung gætter på hold-Voksens råd til dilemma-familien

2. Hold-Voksen gætter på hold-Ungs råd til dilemma-familienRunde 2 - ”KOMPROMIS OG ROLLESPILS RUNDEN”


Spilleplade - Runde 2:

Find vej til mindst én  2 -mur. Vælg dilemma og drøft synspunkter. Hold-Ung tager derefter parti for den unge i dilemma-familien. Hold-Voksen tager parti for de vokse. Som udgangspunkt er I ikke enige – men det skal I forsøge at blive!


1. Hold-Ung fremlægger mulig løsning - uden at blive modsagt.

2. Hold-Voksen fremlægger mulig løsning - uden at blive modsagt.

3. Forhandl så et kompromis og juster evt. løsnings-forslagene.

4. Giv point til modstander-holds løsningsforslag.


Spilleplade - Runde 3:

Bevæg jer mod midst én  3 -mur. Der byttes roller: Hold-Ung tager parti for forældrene i dilemma-familien. Hold-Voksen tager parti for den unge:


Fremlæg og forhandl mulige løsninger som i runde 2.Runde 3 - ”BYTTE ROLLER RUNDEN”Runde 4 - ”VI TALER OM SPIL”

Giv Point


Her gives point efter hver runde:

 

Når der er givet point ovenfor (nyt vindue åbner) efter en runde, gå til næste runde:

Vælg Dilemma

Ét Dilemma til hver mur

 

Dilemma 1
Dilemma 1
Dilemma 2
Dilemma 2
Dilemma 3
Dilemma 3
Dilemma 4
Dilemma 4
Dilemma 5
Dilemma 5
Dilemma 6
Dilemma 6
Dilemma 7
Dilemma 7
Dilemma 8
Dilemma 8
Dilemma 9
Dilemma 9
Dilemma 10
Dilemma 10
Dilemma 11
Dilemma 11
Dilemma 12
Dilemma 12

Klik på et tilfældigt dilemma ovenfor ...