Furesø eSport Falcon

Find den originale brætspil-version af "Den besværlige Labyrint" på spiloghverdag.dk

Spilleregler  

   

Den besværlige Labyrint

- et dilemma-spil i 4 runder


Runde 1: Vi forstår hinanden

Runde 2: Vi finder et kompromis

Runde 3: Vi bytter roller

Runde 4: Vi taler om spillene

 

Forestil jer, at vi bevæger os i en labyrint sammen: Hold-Voksen og Hold-Ung. Labyrinten kan ikke løses, alle veje ender blindt. Men der er steder i labyrint, hvor muren kan brydes ned. Her er væggen ikke sort, men rød – dilemmarød!


Sådan spiller I: Del jer op i hold: Hold-Voksen består af de forældre, og Hold-Ung af de gamere, der deltager i hvert hjem. I hver runde skal man finde vej til mindst én af murene labyrint-spillepladen - og derefter nedbryde muren ind til næste runde i labyrinten. Det gøres ved at: 1) vælge et tilfældigt af de 10 foruddefinerede dilemmaer, som beskriver forskellige potensielle konflikter i en gamer-familie,   2) drøfte dilemmaet, og 3) til sidst nedbryde konflikten.  

 

Tip: Start spillet med det samme, og læs eller se de detaljerede spilleregler nedenfor, når du får brug for dem i hver runde ...

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4Runde 1 - ”GÆT HVAD JEG TÆNKER-RUNDEN” 

Spilleregler

Spilleplade - Runde 1:

I skal finde vej fra start til én af de røde  1 -mure på labyrint-spillepladen. Når I rammer muren , vælg og drøft et tilfældigt dilemma. I skal give familien, som I læser om, et godt råd. Normalt vil man bare sige hvad man selv mener om den sag man lige har læst op – men sådan fungerer denne runde ikke. Man kan næsten sige tværtimod; i denne runde skal vi gætte hvad vores medspiller synes. Hold-Ung skal sige højt hvad holdet tror Hold-Voksen vil råde dilemma-familien til. Imens siger Hold-Vokseningenting. Så bytter rollerne: Nu siger Hold-Voksen, hvad holdet tror Hold-Ung vil råde dilemma-familien til. Til sidst tjekker I, hvor tæt på I kom. Kunne I formulere den andens holdning til spørgsmålet? I denne runde behøver man altså ikke blive enige. Men man får point for at kunne formulere sin medspillers holdning. I kan give hinanden 1 til 3 point, alt efter hvor præcist jeres medspiller har ramt det I tænker.

 


Runde 2 - ”KOMPROMIS OG ROLLESPILS RUNDEN” 

Spilleregler

Spilleplade - Runde 2:

I bevæger jer mod én af  2 -murene. Når I har læst og drøftet et dilemma, så skal Hold-Ung tage parti for den unge i dilemma-familien, mens Hold-Voksen skal tage parti for forældresiden. Så i udgangspunktet er I ikke enige – men det skal I forsøge at blive.


Hold-Ung starter med at fremlægge sit syn på problemet og en mulig løsning, uden at blive modsagt. Derefter fremlægges forældresynets bud på en løsning – også uimodsagt. Nu beslutter man om man sagtens kan leve med den andens løsningsforslag (grøn), om man på ingen måde kan være med (rød), eller om man er villig til at forhandle sig frem til et kompromis med udgangspunkt i modstander-holdets forslag (gul).


Grøn mod grøn: Hurra! I er enige! Muren er brudt ned! Grøn mod gul eller rød: Hvis en part er villig til at give sig, kan man godt komme gennem væggen. Gul mod gul: Er I klar til at tage en forhandling? Når I har et kompromis, er I gennem væggen. Rød mod gul eller grøn: Rød trumfer de andre kort, men det koster point! Til gengæld kommer I gennem væggen. Rød mod rød: I kommer ikke ud af stedet! Overvej en ny strategi eller forsøg jer med et nyt dilemma ved en anden  2 -mur.

 

 


Runde 3 - ”BYTTE ROLLER RUNDEN” 

Spilleregler

Spilleplade - Runde 3:

I bevæger jer mod én af de  røde  3 -mure i spillet. Men i denne runde skal Hold-Ung tage parti for forældrene i dilemma-familen, mens Hold-Voksen skal tage parti for den unge. I har simpelthen byttet roller.


Reglerne for farver og point er ligesom i forrige runde.   
Runde 4 - ”VI TALER OM SPIL” 

Spilleregler

Del 1: Der er fire blå  A    B    C  og  D  mure foran jer nu på spillepladen. I skal bryde i hvert fald to af dem ned, for at nå i mål. Men denne gang kommer der et lille benspænd, for ved Hold-Voksen egentligt hvilke computer-spil, som Hold-Ung spiller ti ldaglig? Ved rundens start skriver Hold-Ung titlerne på de fire spil holdet spiller mest.

Spilleplade - Runde 4:

Del 2: Når Hold-Voksen vil forbi en blå mur, skal holdet kunne forklare de grundlæggende regler for det spil der ”spærrer vejen”. Men hvordan svarer den Hold-Voksen så? Vi giver lige et eksempel: ”Candy Crush: Få tre stykker slik på række, enten lodret eller vandret. De går i stykker når de er på række og giver dig point”. Kan den voksne beskrive hvad et spil ”gælder om”, får den voksne et point – kan den voksne ikke går pointet til den unge. Man er færdig når man står ved labyrintens udgang. Når man ikke så langt, men farer vild i diskussionerne undervejs – kan man måske vælge at læse vores forældreguide og se om det gør det lettere at finde vej i konflikterne.